TIPS PUSH UPS

20201108_163543
Tips

TIPS PUSH UPS


Τα push ups είναι μία άσκηση ενδυνάμωσης του άνω κορμού. Αναλόγως την λαβή που θα διαλέξουμε, δίνουμε έμφαση σε διαφορετική μυϊκή ομάδα.

Βασικά σημεία της άσκησης:

 • Τοποθετούμε τις παλάμες στο άνοιγμα των ώμων (είτε μία παλάμη πιο έξω αν είναι με ανοιχτή λαβή)
 • Τα πόδια μας είναι καλά ενωμένα μεταξύ τους και μπορούμε να κάνουμε στήριξη είτε στις μύτες των ποδιών, είτε στα γόνατα
 • Τα γόνατα είναι καλά ενωμένα μεταξύ τους κι αν θέλουμε τυλίγουμε το ένα γύρω από το άλλο
 • Φέρνουμε την λεκάνη μπροστά, δηλαδή το οστό της λεκάνης σε ευθεία με τον ώμο (θεωρητικά βρισκόμαστε σε θέση σανίδας)
 • Ενεργοποιούμε καλά κοιλιακούς, ραχιαίους, γλουτούς και προσαγωγούς
 • Η κίνηση γίνεται από τα χέρια, λυγίζοντας τους αγκώνες ( αποφεύγω οποιοδήποτε κίνηση στην μέση)

Μύες και μυϊκές ομάδες που ενεργοποιούμε κατά την άσκηση:

 1. Δελτοειδής
 2. Εκτίνοντες του αγκώνα
 3. Σταθεροποιοί μύες του κορμού
 4. Θωρακικοί μύες
 5. Τραπεζοειδής
 6. Ρομβοειδής
award