Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσήρθατε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα www.zirou-training.gr στην οποία διατίθενται προς πώληση όλα τα προϊόντα της εταιρείας με την επωνυμία « ΖΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ » και τον διακριτικό τίτλο «zirou-training.gr», με έδρα την ΦΙΛΙΑΣ 5 , 35002, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, Ελλάδα, ΑΦΜ 142369460, ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, email: [email protected]. Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, των προϊόντων μας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στην πλατφόρμα και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η πλοήγησή σας  καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρεία μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστέλλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους της πλατφόρμας (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της πλατφόρμας  και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους της πλατφόρμας να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Ο χρήστης/καταναλωτής/ καταναλωτής/μέλος της πλατφόρμας αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών της.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. Η Σύμβαση (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) μπορεί να εκτελεσθεί, κατά την επιλογή σας, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες στις οποίες οι Όροι είναι διαθέσιμοι σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

Περιεχόμενο της πλατφόρμας

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε προγράμματα γυμναστικής που σκοπό έχουν την βελτίωση της φυσικής κατάστασης του χρήστη/μέλους. Που αποτελούνται από οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο), περιγραφές και οδηγίες.

 

Εγγραφή Χρήστη

Η πρόσβαση στα προγράμματα μας περιορίζεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι έχουν αγοράσει μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος την πρόσβαση τους σε αυτά.

Χρήση Ιστοσελίδας

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:

α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.

β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.

Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

Κίνδυνοι από τη χρήση της Ιστοσελίδας & των προγραμμάτων εκγύμνασης.

Αποκλειστικός σκοπός της Ιστοσελίδας είναι η παροχή προτάσεων και καθοδήγησης σε ζητήματα φυσικής κατάστασης, σε καμία περίπτωση οι συμβουλές/προτάσεις μας δεν αποτελούν ιατρική γνωμάτευση και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τις συμβουλές ή γνωματεύσεις ιατρών.

Δεσμεύεστε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση των προγραμμάτων μας, εάν σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της άσκησης σας αρχίσετε να αισθάνεστε λιποθυμία, ζάλη ή να έχετε σωματική δυσφορία. Στην περίπτωση αυτή, συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την άσκηση εντός των ατομικών ορίων σας και για την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας στην περίπτωση που τη χρειαστείτε.
Δηλώνουμε ρητά ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τραυματισμούς που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή στις ασκήσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

Χρήση από παιδιά

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανήλικους. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί και να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. Εμείς επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αξιώσουμε από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Υποχρεώσεις πελάτη

Απαγορεύεται ρητά να μεταπωλείτε, να νοικιάζετε, να δανείζετε ή να παραχωρείτε την άδεια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή του περιεχόμενου της ιστοσελίδας και να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με την ιστοσελίδα που παραβιάζει οποιονδήποτε εθνικό, ευρωπαϊκό ή άλλο νόμο. Όπως επίσης απαγορεύεται ρητά  η αντιγραφή, προβολή, διανομή, δημοσίευση, διάδοση, μετάδοση, αποθήκευση, πώληση ή χρήση της Πλατφόρμας ή του περιεχομένου της για οποιονδήποτε σκοπό ή/και με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που επιτρέπεται και έχει ρητώς προβλεφθεί από εμάς.

Όροι Πληρωμής 

Ως προϋπόθεση χρήσης της πλατφόρμας τίθεται η πληρωμή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο πλατφόρμας, υποχρεούστε να καταβάλλετε ορισμένο ποσό όπως αυτό ορίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Με την καταβολή της πληρωμής αποκτάτε πρόσβαση στο εκάστοτε πρόγραμμα εκγύμνασης για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του.

Αποκλεισμός δικαιώματος υπαναχώρησης

Δεδομένου ότι παραδίδεται πλήρως με την επιτυχής αγορά του το πρόγραμμα εκγύμνασης σε ψηφιακή μορφή (βίντεο), τα ποσά που καταβάλλονται για την αγορά του,  σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ΔΕΝ επιστρέφονται.

Ο πελάτης αποδέχεται ρητά με την εγγραφή του και τη χρήση της πλατφόρμας ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια του ν. 2551/1994 για τις εξ’ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεδομένου ότι η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης μας αποτελεί υπηρεσία προμήθειας ψηφιακού υλικού, μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, κατά την έννοια της παραγράφου ιγ’ του Άρθρου 3ιβ του ν. 2551/1994 και παρέχεται πλήρως κατά την πρώτη αγορά κατά την παράγραφο α’ του ίδιου Άρθρου του παραπάνω νόμου. Δεδομένου ότι το υλικό παραδίδεται πλήρως με την αγορά του, τα ποσά που καταβάλλονται για την αγορά προγραμμάτων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, δεν δύνανται να επιστραφούν.

award